SẢN PHẨM
JOTASHIELD EXTREME
THÔNG TIN CHI TIẾT
Chống nóng, bảo vệ 8 năm.
Thành phẩm: Lon 1L, 5L.