SẢN PHẨM
WATSON'S KAISER
THÔNG TIN CHI TIẾT
 Màng sơn bóng mờ, chống thấm, chống rêu mốc, độ phủ cao, dễ sử dụng.
Thành phẩm: Lon 5L và Thùng 18L